Tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi

Giới thiệu chung
Tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi
Cơ cấu tổ chức
Chứng chỉ đạt được
Tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi
Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

Trở thành doanh nghiệp toàn cầu đứng hàng đầu, tiên phong trong ngành sợi/ dệt và phát triển đa ngành nghề có liên quan với ngành cốt lõi.
Mục tiêu

Mục tiêu

Đón Bắt Cơ Hội Tăng Trưởng Của Ngành Dệt May Toàn Cầu Và Của Việt Nam
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi luôn trân trọng khách hàng, có sự phân công hợp tác, chủ động, đảm đương trong thực thi công việc
Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí