Công ty cổ phần sợi Việt Trí | Viet Tri Spinning JSC

Công ty cổ phần sợi Việt Trí | Viet Tri Spinning JSC

Công ty cổ phần sợi Việt Trí | Viet Tri Spinning JSC

Giới thiệu chung
Tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi
Cơ cấu tổ chức
Chứng chỉ đạt được
Mục tiêu
  • Cung ứng sản phẩm chất lượng cao với mức giá cạnh tranh
  • Vươn lên nhóm dẫn đầu thị trường
  • Đạt tốc độ tăng trưởng cao và duy trì tình hình tài chính lành mạnh
  • Đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại
  • Xây dựng đội ngũ lao động lành nghề và trung thành
  • Tạo lập hệ thống quản trị hiện đại và văn hóa doanh nghiệp lành mạnh
Các bài khác
Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí