Công ty cổ phần sợi Việt Trí | Viet Tri Spinning JSC

Công ty cổ phần sợi Việt Trí | Viet Tri Spinning JSC

Công ty cổ phần sợi Việt Trí | Viet Tri Spinning JSC

Giới thiệu chung
Tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi
Cơ cấu tổ chức
Chứng chỉ đạt được
Giá trị cốt lõi

► Phục vụ khách hàng:
Trân trọng khách hàng, luôn có giải pháp hữu ích, hợp lý để thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

► Đồng tâm hiệp lực:
Mỗi người trong VIỆT TRÍ phải phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hướng tới mục tiêu chung.

► Liên tục cầu tiến:
Không thỏa mãn với hiện trạng, luôn khát vọng cải tiến kết quả công việc, hiệu quả làm việc và chất lượng cuộc sống.

► Cùng nhau phát triển:
Gắn kết sự phát triển của VIỆT TRÍ với cộng đồng và với mỗi người trong VIỆT TRÍ.

Các bài khác
Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí Công ty cổ phần sợi Việt Trí